Представяне на книгата "Силата на слабия" от Неофит Цаков
Към всички искрени християни в България

  Може ли църквата да бъде чиста без истината? Може ли църквата на Христос да прикрива истината? Една от основните цели на църквата Христова от създаването й и през целия период на нейното съществуване е да бъде стълб и подпора на истината.
   Но какво се е случило с църквата в България? След пастирския процес 1949 год. нейните водачи са хвърлени в затвора и на тяхно място са издигнати пастири служещи не на истината, а на репресивния апарат Държавна сигурност, чиято цел е унищожаване на църквата. Наред с новите пастири и ръководители на деноминации органите на ДС са вербували дякони, служители и обикновени вярващи хора. Чрез тяхното предателство църквата е била подложена на двойно гонение.