АКО ГОСПОД НЕ СЪГРАДИ


   Всеки ден сме свидетели на поредното безумие, което се случва в България. Само за месец бе отменен закона за лустрация на агентите на ДС, променен закона за ДАНС... Всичко това, което се случва днес е резултат от години задкулисни схеми и поредица грешни решения на много хора в страната ни (избиращи и избрани).

   И като християнин, мислейки за това не мога да подмина църквата. Тя, която е призвана да бъде стълб и подпора на истината, старателно и години наред прикриваше агентурното си минало, вместо да бъде стожер на правда и почтеност, което изисква Господ Исус. И когато мръсотията в нея бе извадена явно и на показ, лицемерните водачи започнаха да се оправдават или да се наричат герои. А обикновеният християнин замълча, защото не го засяга пряко и защото е научен, че трябва да „обича“, когато има беззаконие и мълчи за да запази „единството.“ В Числа 19 Господ категорично заявява, че нечистият до каквото и да се допре го прави нечисто.
снимка Христо Христов
   Днес обществото в България е омерзено от нечистотията, която вижда и отново ще има протести против цялата система, която целенасочено съсипва страната ни. Чест и почитание към всички българи, които вземат жените и децата си след работно време, оставяйки неизпълнени домашните си задължения и цивилизовано протестират. И тези протести не трябва да спрат без да са постигнали целите си.

    Но истинската гаранция за успех на България е Господ Исус Христос. В Пс.127 се казва: “Ако Господ не съгради дома , напразно се трудят зидарите“. Този, който може и има силата да съгради е Господ. Да, трябва да има зидари – хора, които заливат основите, нареждат тухлите и пускат отвесите. Но да не забравяме, че Бог е архитекта и без Него не може да има истинско съграждане. Домът е място на любов, грижа, приемане, възпитание, т.е. на правилни взаимоотношения.

   Очаквам да видя деня, в който църквата в България, така и страната ни да станат дом. А до тогава зидарите трябва да са посветени в градежа и да не преставаме да се молим Господ да съгради България като дом.

   Бог да благослови България и да покаже милост!Динко Георгиев


facebook