Честито Рождество Христово

   Рождество ни казва, че Бог стана човек – тайната на Вечния, пазена съкровено даже и от Даниил – Деяния 12:4, 9, 13. Господ го отпраща да си отиде на мястото, да спре да пита и да настоява да знае всичко. Бог си има тайни – Второзаконие 29:29:"Скритото принадлежи на Господа, а откритото принадлежи на нас, за да го изпълняваме."

   Небето и земята се сляха в една личност – сто процента Бог и сто процента човек. "Аз не съм от този свят." Йоан 17:14, 16;" "И Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца – пълно с благодат и истина." Йоан 1:14.

   Какво се случи? Роди се бебе във Витлеем, в яслата на кошара за овце. Роди се през нощта. Мария направи необходимото за детето - "пови го и го положи в ясли". През това време на полето при овчарите стана нещо. На открито небе и поле се появи ангел от небето и Господната слава осия овчарите.

   Небето празнуваше – на полето – светлина, глашатай оповести раждането на Исус и много ангели от небесното войнство на Царя се строиха и запяха хваление: "Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение."

   Колко светлина и радост донесоха от небето, поради Исус! Пожелавам истинската светлина да огрее всеки човек, всеки дом, всяко селище, град, всяка страна, защото "Истинската светлина, която осветява всеки човек дойде на света." Йоан 1:9.

   Светлината - Исус каза: "Вие сте светлината на света, град поставен на хълм не може да се укрие."

   "Също така нека свети вашата светлина пред всичките човеци, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата." Матей 5:14, 16

   Скъпи, ние поехме факлата за нашето поколение. Нека я предадем достойно на следващото поколение, за да сме сигурни, че тъмнината няма да владее над земята, защото Бог заповяда: "Да бъде светлина и стана светлина."

   Исус се роди в най-чистото място на кошарата – яслите – храната на овцете. Той не носи нищо нечисто от небето. Той дойде, за да чисти. "Лопатата е в ръката Му и Той здраво ще очисти хармана Си и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън." Матей 3:12.

   Нека искаме повече огън от Святия Дух, да изгаря плявата и всяка духовна и плътска нечистота – ІІ Коринтяни 7:1.

   Той работи за чиста църква. "Както Христос възлюби Църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, след като я очисти с водно умиване чрез словото, за да я представи пред Себе Си Църква славна без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна." Ефесяни 5:25-27

   Желая Ви повече чистота и святост по време на празнуването на празниците!

   Исус се роди като живото Божие Слово в яслата на овцете. "Всичко това стана чрез Него и без Него не е станало нищо от това, което е станало". "В Него беше животът и животът..." Йоан 1:3, 4

   Живото слово роди – Пастир на овцете (Църквата), Който да дава живот на овцете. Не само обикновен естествен живот, но "Аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат..." Йоан 10:28

   Желая на пастирите да заредим от изобилния живот на Пастиреначалника и да раздаваме щедро думите на този Божи живот за Божиите хора, които Той ни е подарил.

   Амин

         Светлина                                       Чистота                                           Живот
                                            да се умножават в Неговото Име! Амин!П-р Младен Младенов

facebook