Форум на тема "Да останеш верен на Бог и себе си в превратни времена"
   
   На 27-ти октомври в София се проведе форум на тема "Да останеш верен на Бог и себе си в превратни времена", организиран от АРЦ "Прелом", с участието на движение "Заедно за чиста църква".Форумът бе открит и ръководен от п-р Калоян Курдоманов. Основни говорители бяха п-р Христо Куличев, п-р Младен Младенов, п-р Ангел Пилев и председателят на движението Динко Георгиев. Спомени разказа Лигия Младенова.
снимка Иво Орешков
   П-р Христо Куличев говори на тема "Църквата и комунистическата власт", в която сподели свои преживявания по времето на гонението срещу християните в България. Силата на църквата не е в нейната численост, а в нейната чистота – каза п-р Куличев. Неговият девиз е: Бъди верен до смърт на своя Господ!

   П-р Ангел Пилев разгледа темата "Ченгета в овчи кожи – троянските коне в църквите", в която разгледа от богословска гледна точка предателството. Не можеш да имаш свобода без истината – каза п-р Пилев. Основната му теза беше, че прошката се занимава с миналото, а доверието касае бъдещето. Агентите на ДС не могат да представляват църквата – завърши п-р Пилев.

   П-р Младен Младенов говори относно "Пасторите-агенти в атака срещу истинските служители на Бога в църквите по време на комунизма", в която разказа спомени от времето, когато е бил интерниран заради вярата. Сподели интересни факти от досието си, цитирайки доноси на агенти. Гонението не е свършило – каза п-р Младенов.

   Председателят на движението "Заедно за чиста църква" Динко Георгиев говори за "Битката за чиста църква днес". Той обоснова богословски тезата, че репресиите срещу църквата продължават и до днес, защото комунизмът не си е отишъл. Според него причината за това е, че църквата в България не си е на мястото. Отговорът на Бог срещу нечестието е чиста църква – заяви Динко Георгиев. Бог няма нищо общо с предателите – заключи той.

   Форумът завърши с панелна дискусия, в която участваха Калоян Курдоманов, Ангел Пилев, Динко Георгиев, Красимир Партовски, Петър Пеев и Светослав Александров.

Тодор Ябълкаров

facebook