Долу маските

   Като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината Ефесяни 4:25.
   Големият английски драматург Шекспир казва: "Целият свят е сцена и ние всички сме артисти." А това означава, че всеки един от нас изпълнява определена роля в зависимост от своята професия, образование, способности, морал и след като я изиграе, слиза от сцената. Едни слизат от тая сцена по-бързо, а други се задържат по-дълго на сцената, дори и след като са станали за смях. Такива хора мъчно разбират, че трябва да се оттеглят защото търсят материални изгоди и лични изяви. Често се забелязват борби за власт, за длъжности, за влияние и за възможности. Един разумен ръководител казал на своите съработници: "Смятам вече да се оттегля". Те възразили – "Защо ще се оттегляш? Ти още можеш." Той отговорил - По добре е да ме питате "Защо се оттегляш?", отколкото да дойде време да казвате "Защо не се оттеглиш?"
   В древността всеки артист е имал своя маска, от плат или от кожа, направена във форма според ролята, която изпълнява. В наше време маските се използват от престъпници, които не искат да бъдат разпознати. Но всеки човек има своя маска, с която се показва пред хората, с които общува и работи, а не с истинското си лице.
   Така е в света. Но Христос каза на Своите ученици: "Между вас не трябва да бъде така." Това казва Той и на всеки един от нас, които сме Негови последователи и Негови свидетели в този свят.
   А това значи Долу маските, които използват хората в света. Да живеем без маски. Да бъдем искрени, чистосърдечни, без лицемерие и угодничество пред другите.
   За да не е така на 22 септември от група хора, движени от Святия Дух, се постави началото на движението ЗАЕДНО ЗА ЧИСТА ЦЪРКВА.
   Това не е движение от една деноминация, а на всички, които жадуват за чиста църква. Хора, които искат църквата да се очисти от всичко, което светът е успял да вмъкне в църквата, за да загуби тя своята чистота, а заедно с това да бъде лишена от Божията благодат и сила и не може да изяви Христос като Спасител на грешниците.
   Това не е движение срещу една деноминация, а движение за очистването на Тялото Христово от всички паразити, от всички плевели и горчиви корени. От всички, които са лъжеапостоли, измамни работници, които се преправят на Христови апостоли, защото сам сатана се преправя на светъл ангел, така че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на истината (2 Кор. 11:13-15)
   Бог не е поставил нито един от нас да бъдем съдии, но Бог е поставил всеки един от нас да бъдем страж на брата си и ни казва: "Извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръба и изяви на народа Ми беззаконието им... и греховете им" (Исая 58:1).
   "Онези, които съгрешават, изобличавай пред всички, за да имат и другите страх" (І Тим. 5:20).
   Нека да разберем, че не става въпрос за една деноминация или един човек, а за Божия народ, за тялото Христово, за Божията църква в България, на която глава е сам Христос.
   Църквата трябва да се очисти от всички сътрудници и доносници, които са били послушни на една власт, която е искала унищожаването на църквата. С това те са съгрешили пред Бога, като са се отрекли от своя Господ и са станали предатели да служат на власт, която иска да руши църквата.
   Предателството е да кажеш истината на враговете на истината. Юда не излъга. Той посочи Исус – "Този е, хванете Го!"
   Такива хора са вредни за духовния живот на църквата.
   Със своя грях на предателство те служат за съблазън на останалите хора в църквата.
   Със своя грях на предателство те пречат на Божието благословение в църквата, както бе случаят с Ахан.
   Със своя грях на предателство те убиваха духовното израстване на църквата като увещаваха - Нека бъдем разумни, да се съобразяваме с времето, в което живеем; да запазим църквата, да не ни я затворят. Бог не ни е поставил пазачи на църквата, а да бъдем свидетели на истината в този свят.
   Със своя грях на предателство тези хора злепоставят църквата пред света. За първите християни се казва – "хората ги величаеха". Днес църквата няма влияние в обществото и пътят на истината е похулен поради отстъпление от истината (ІІ Петр. 2:1-3).
   Вие, които сте сътрудничили на една безбожна власт за разрушаването на църквата, свалете маските. Слезте от сцената, не закоравявайте сърцата си. Покайте се, докато е ден.

Пастир Христо КУЛИЧЕВ

facebook