"Любов" или "Осанна"
   
   "И Исус влезе в Божия храм, изпъди всички, които продаваха и купуваха в храма, и преобърна    масите на онези, които обменяха пари, и столовете на онези, които продаваха гълъбите".
   Мат. 21:12-16

   В очите на днешното сладникаво християнство да изпъдиш някого от храма, да преобърнеш масите звучи агресивно, злобно и необуздано. Представете си суматохата около търговците, преобърнатите маси, уплашените птици. Не е ли странно поведението на Исус? Не трябваше ли да отиде кротко и вежливо да помоли търговците да напуснат храма? Не е ли по-добре да направи кръгла маса и да разисква с тях до безкрайност? А може би трябваше да се включи в дискусия на тема: "Необходимо ли е да се очисти храма" в някой съвременен християнски сайт и да даде възможност на много хора да се упражняват в риторика?

   Защо толкова агресивно Исус обърна масите? Защото Бог е ревностен за очистването на храма Си. Но много от днешните християни вместо да бъдат инструменти за очистването на Божия храм, биха отишли при търговците, за да оправят разхвърляните маси и столове. И щяха яростно да нападнат и осъдят Исус за лошото Му поведение.

   Днес има едно неправилно разбиране за характера на Бог. Системата, която по време на комунизма е служила на Държавна сигурност, целенасочено в годините е изкривила представата за Бог и е изградила овчедушие във вярващите. Църквата се съгласява с всичко, само да има "мир и единство". Но Святият Бог не може да има единство с греха. За греха е необходимо очистване, а не съжаление.

   Исус Христос, Който изпъди търговците от храма е същият, Който каза: "Оставете децата да дойдат при Мен". Невероятно нежен към децата, прокажените и хората в нужда и много твърд срещу нечестието на Системата. Същият Христос, приемащ бирниците и проститутките е страшен за среброменителите в храма, лицемерните фарисеи и свещеници. Той се обръща към тях с думите: "Горко на вас книжници и фарисеи, лицемери", "варосани гробници, пълни с мъртвешки кости", "Змии, рожби ехиднини. Как ще избегнете осъждението на пъкъла?"

   Нима Исус е двуличен и си противоречи? Нима Исус мрази фарисеите и няма любов към тях? Тогава защо действа по този начин? Защото това е единствения начин те да се покаят. Чрез изобличението Той им дава шанс на тази земя. Защо Христос не обвини жената хваната в прелюбодейство, а използва толкова силни думи срещу нечестието на Системата? Не е ли време да спрем да представяме Господ Исус Христос като някой, който се съгласява с греха, търпи го и постоянно повтаря: "трябва да имаме любов", "да не съблазним невярващите хора". Той е Бог на святостта, при Когото не може да живее нищо нечисто.

   Лъвът от Юда очисти храма и се случи нещо:

   "Слепи и куци дойдоха при Него в храма и Той ги изцели."

   Тези хора не се възмутиха от постъпката на Исус, не се уплашиха или съблазниха от Неговите действия. Напротив – дойдоха при Него и получиха изцерение.

   Системата не бе способна да разреши техните проблеми. Тя бе виновна за настаняването на търговците в храма. Тяхната дейност бе продукт от нечестието на свещениците.

   След очистването на храма нуждаещите се отидоха при Исус.

   "Децата започнаха да викат в храма: Осанна на Давидовия син".

   Разликата между децата и големите хора е в това, че първите (въпреки щуротиите, които правят, не могат да бъдат лицемери). Те вършат това, което харесват и не знаят, че трябва да се съобразяват със Системата. Със своята радост и викове те отдадоха подобаващата почит и хваление на Бог, Който очисти храма Си.

   "Главните свещеници и фарисеите възнегодуваха."

   Защо? "Защото видяха чудесните дела, които стори и децата, които викаха в храма: Осанна на Давидовия Син". Всичко истинско, всичко родено от Бога предизвиква гняв и негодувание в Системата, която живее в нечестие. Слепите и куците получават изцерение при Исус, децата Го хвалят, а Системата негодува. Странно поведение. Свещениците и книжниците не се възмущаваха от факта, че Божия дом бе превърнат в разбойнически вертеп, а от децата, които хвалеха Исус. Толкова грозно и лицемерно.

   И днес сме свидетели на същото отношение. Системата не е възмутена от пастирите-агенти, от предателите, които са унищожавали църквата, а от някой, който се е осмелил да каже истината, от тези, които искат очистване на тялото Христово.

   Но нека не забравяме, че никой не е в състояние да попречи, а още повече да спре Бог да очисти храма Си.

Динко Георгиев

facebook