НЕ МОГА ДА МЪЛЧА

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, защото моят Бог казва "Извикай силно, не се щади, издигни гласа си като тръба и изяви на народа Ми беззаконието им и на Якововия дом греховете им". (Исая 58:1)

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, когато някои ръководители на църквата се държат като лъже братя и "измамни работници, които се преправят на Христови апостоли. И това не е чудно, защото сам сатана се преправя на светъл ангел. Така че не е голямо нещо ако и неговите служители се преправят на служители на правдата" (2 Кор.11:13-15)

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, когато такива хора "говорят извратено" (Деян. 20:30) като изопачават истината от времето на гоненията на църквата, когато са сътрудничели на враговете на църквата, а сега оправдават и защищават сътрудниците и доносниците на Държавна сигурност.

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, когато такива хора отправят клевети към тези, които са страдали заради своята вяра, опазили са чистотата на църквата, платили са цената за своята вярност, а такива служители ги клеветят, а оправдават" хората с досиета.

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, когато тези хора вярват на сътрудниците и доносниците на Държавна сигурност като не обръщат внимание на техните досиета, а отправят съмнения защо тези хора са били по лагери и затвори. "Я да видим какви са техните присъди? Защо са били осъдени? В какво са били обвинявани? Да не са били хулигани, които са нарушавали "обществения ред и добрите нрави"? Имат някакви престъпления, а искат да минат за мъченици за вярата, че са страдали за Бога?"

   Не мога да мълча и не трябва да мълча и затова ще се постарая да задоволя любопитството на тези хора, които искат да пренебрегнат истината и, да я заменят с лъжата, с което се поругава Божието име. Моля ви, четете внимателно:

               ПРИСЪДА № 1
   Осъжда се Исус от Назарет на смърт чрез разпъване на кръст поради това, че "Направи Себе Си Божий Син" (Иоан 19:7); "развращава народа ни, забранява да се дава данък на кесаря, като казва за Себе Си, че е Христос, Цар и Той вълнува народа" (Лука 23:2, 5).
               ПРИСЪДА № 2
   Осъжда се дякон Стефан на смърт чрез убиване с камъни понеже "непрестанно говори думи против това свято място и закона" (Деяния 6:10-14)
               ПРИСЪДА № 3
   Осъждат се всички апостоли на Исус Христос и всички Негови ученици и последователи на преследване, гонения и смърт като разпространители на назарейската ерес и секта (Деян. 24:5, 14), смутители, които проповядват чужди обичаи (Деян. 16:20-21); Тия, които размириха света, действат против кесаревите укази, като казват, че имало друг цар – Исус (Деян. 17:7); убеждават човеците да се кланят на Бога противно на закона (Деян. 18:13). Хиляди бяха избивани, изгаряни, хвърляни на зверове.

   Нека дойдем в нашето време, когато тези последователи на Исус Христос, които искаха да се покоряват на Бога, а не на човеците и като Мойсей "предпочитаха да страдат с Божия народ, отколкото за малко време да се наслаждават" на власт, длъжности и почит като бяха гонени от безбожната комунистическа власт. Препоръчвам на всички да прочетат книгата "ПРОЦЕСИТЕ – ПАРТИЯТА СРЕЩУ ЦЪРКВАТА. Ще видим, че обвиненията не са по-различни. От обвинението "смутители" и "врагове на народа, те ги обвиняваха, че са шпиони и предатели и затова бяха изпращани по затвори и лагери и бяха изселвани. Авторът беше осъден и изпратен в затвора за "непокорство", понеже реши да се покорява на Бога, а не на човеците, които му забраняваха да проповядва, а той не престана да проповядва Христовото евангелие. След излизането си от затвора пак за същото "непокорство" той бе изселен със заповед на Министерството на вътр. работи, подел. 72001 вх. № 86 от 3 март 1986, Подписана е от министър Стоянов и главния прокурор Лютов и определя неговите престъпления: "Вражески настроен, религиозен фанатик, самозван пастир от конгрешанската църква в София, въпреки осъждането му за провеждане на незаконна дейност той продължава да провежда такава".

   Присъдите на пастирите са с лъжливите обвинения, че те са били шпиони и врагове на "народната" власт.

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, защото според вашата объркана логика в България не е имало гонения на вярващите християни. Тези, които са били изпращани по лагери и затвори са осъждани като "шпиони и служители на враговете на народа, предатели и не са се покорявали на властта, която е от Бога". А тези, които се съюзиха с враговете на църквата и се "грижеха" за църквата, и "работеха" за църквата, и "служеха" на Бога под ръководството на Държавна сигурност според вас са "спасители" на църквата.

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, че тази заблуда която вие разпространявате ви прави врагове на църквата.

   Не мога да мълча и не трябва да мълча, че този, който покаже факти и документи, че Христо Куличев е разбил вратата на църковното жилище ще получи от него каквото пожелае.. Но ако не може да докаже това, трябва да направи само едно – да се покае и публично да изповяда греха си.

   Нека отговори и на въпроса – Защо Христо Куличев е искал да разбие вратата на църковното жилище? Дали за да се настани там изпратеният от комунистите пастир? Чакам отговор...
   Очистете се от омразата, с която сте изпълнени, за да не ви отрови.
   Направете го, докато е ден за вашите души. Не ритайте срещу ръжен.Пастир Христо КУЛИЧЕВ

facebook