Обръщение

Към всички искрени християни в България

  Може ли църквата да бъде чиста без истината? Може ли църквата на Христос да прикрива истината? Една от основните цели на църквата Христова от създаването й и през целия период на нейното съществуване е да бъде стълб и подпора на истината.
  Но какво се е случило с църквата в България? След пастирския процес 1949 год. нейните водачи са хвърлени в затвора и на тяхно място са издигнати пастири служещи не на истината, а на репресивния апарат Държавна сигурност, чиято цел е унищожаване на църквата. Наред с новите пастири и ръководители на деноминации органите на ДС са вербували дякони, служители и обикновени вярващи хора. Чрез тяхното предателство църквата е била подложена на двойно гонение. От една страна комунистическия режим, а от друга - предателите християни.
  Божиите хора са подложени на изтезания и мъчения за Христос, хвърляни в затворите, изпитващи страх за своите семейства навън, които търпят заплахи, унижения и освен това отхвърляне от собствените им църкви.
  Пастирът, поставен от службите на ДС активно е съдействал за пълен контрол и моделиране на църквата от атеистичната власт.
  Голяма част от така наречената нелегална църква е имала за свои водачи сътрудници на Държавна сигурност. Много от нелегалните канали за пренасяне на литература са били също контролирани от ДС чрез предателите в църквата.
  "Онзи, Който е поставил ухото, не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?" Пс. 94:9. Само Бог, Който е бил близо до страданието на Божиите пастири в затвора и до техните семейства, знае агонията и ужаса, който са преживели поради предателството от своите си. Само Бог знае страданието на Божиите светии в църквата породено от предателството на доносниците.
  Предателството е ясно дефинирано като грях от Господ Исус Христос и Неговите апостоли. А грехът не се заличава с времето или с добри инициативи. Божият начин за очистване на греха е искрено покаяние, в което ние вярваме. Дойдоха промените през 1989 год. но пастирите – агенти продължиха без притеснение да заемат амвоните и ръководните длъжности в църквата. Нямаше покаяние и напускане на позициите, дадени им не от Бога, а от Държавна сигурност.
  Днес 22 години по-късно, след отваряне на част от досиетата сме свидетели на неглижиране, изопачаване и прикриване на истината. И освен всичко това – нагло отношение към всеки дръзнал да застане на Божията страна, както от пасторите-агенти така и от техните защитници. Поради това, че сами не признаха нечестието си Бог чрез държавата го извади на показ пред цяла България. Посланиците на Христос се оказаха посланици на ДС.
  "Защото ръцете ви са осквернени с кръв и пръстите ви с беззаконие; устните ви говорят лъжи; езикът ви мърмори нечестие." Ис.59:3. "Затова правосъдието отстъпи назад и правдата стои далеч; защото истината падна на площада и правотата не може да влезе. Да! Истината я няма…", Ис. 59:14,15.
   За това създаваме движение "Заедно за чиста църква", в което може да участва всеки искрен християнин, почитащ в сърцето си Христос като Господ. Вярваме: "че съдът пак ще се съобразява с правдата и всички, които са с прави сърца ще я последват". Целта ни е да позволим на Бог да изгради едно поколение нетърпимо към греха и лоялно към Него. Да поставим Божията воля над всичко и да послужим за очистване и съживление в църквата и реформа всред народа ни.

facebook