ОТГОВОР НА ВЕНИАМИН ПЕЕВ

Уважаеми приятели,

Миналата година внучката на пастир Васил Зяпков, наранена и възмутена от писанията на г-н Пеев по адрес на нейния дядо, ме помоли да взема отношение към написаното от г-н Пеев, понеже аз добре познавам нейния дядо. Тогава посочих конкретни факти, които излагат г-н Пеев като историк, политик, богослов и пастир. Посъветвах го за две неща – да се извини на тези, които e наскърбил със своите писания. Второто нещо бе да се разграничи от всички, които са били доносници, сътрудници и агенти на Държавна сигурност. Надявам се, че като богослов той знае разликата между извинение и покаяние. Но той не направи нито едното нито другото... Спомних си една турска пословица – „за умния човек муха като бръмне, обръща внимание; но за глупавият и тъпан да бие няма значение".

Г-н Пеев показа това с новата си публикация, отправена към мен – „П-р Христо Куличев: Становище за новия превод на Българско библейско дружество”. Нямам желание да се занимавам с него. Но ще му отговоря понеже се отнася за превода на Библията.

Желанието ми е винаги да бъда искрен и в защита на истината, въпреки всичко.

Не разбирам защо г-н Пеев си въобразява, че може да е сърцеведец, че аз съм настроен срещу ББД. Аз съм написал тази статия декември 2014 год. Той се сеща за нея през януари 2016 год. А щом е сърцеведец, знае ли, че аз съм пратил по-обширна статия до ББД на тая тема преди години, когато ББД подготвяше това издание за печат. Г-н Пеев, щом сте сърцеведец и знаете моето отношение към ББД, знаете ли, че г-н Теодор Ангелов не можа да регистрира в съда ББД, понеже много преди него аз имах такова дружество. Той ме помоли и аз закрих регистрираното дружество в полза на това ББД, което той регистрира. Що се отнася за „Чиста църква” , ще кажа с радост, че с голяма любов работя за такава църква, която сам Господ Исус Христос основа и иска тя да бъде чиста, без бръчка, без петно, без недостатък. Аз не съм основател, нито водач на такава църква. А Вие за каква църква работите, г-н Пеев? Или осквернявате чистата Христова църква като си служите с клевети, злоба, завист лицемерие? Знаете ли, че вие сам давате основание и аз да мисля, че не сте искрен, не сте честен, а лицемер. Зорница беше „фамилиарен” и вие още не бяхте намразили конгрешанските църкви. Влязохте в Първа евангелска църква на „Солунска” № 49. Спряхте се до масичката, на която бяха разположени броеве от в.„Зорница” и казахте високо: „Абе, много хубав вестник сте направили…" Тогава имаше поместени и ваши материали... Няма да пропусна и езиковите проблеми. Аз не ползвам чужди езици. Не ползвам и езиците, на които е написана Библията. Но със смирение и с търпение изучавам езикът на Библията. Какво е написано, как е написано и защо е написано. Разбирам, че „знанието възгордява, а любовта назидава”. Вие не се назидавате в любовта, а се възгордявате със своите знания. Затова вашите писания са изпълнени с ненавист, злоба, обиди към всички на които пишете и сте спокойни само когато сте между агентите на Държавната сигурност. Виждам, че езикът на Библията ми посочва разликата между „олтар” и „жертвеник”.

Разбирам, че олтарът е място, където вярващият човек принася своята жертва на живия Бог в Когото вярва. Жертвеникът е място, на което принасят своята жертва тези, които служат на своите идоли. Светът е пълен с идоли и затова апостолът ни предупреждава: „Пазете себе си от идоли”. Това личи много ясно от превода на първата Библия на ново български език, издадена в Цариград през 1871 год. Преводачът - Д-р Ригс си служел с 12 езика и е ползвал други осем. Неговото знание не го възгордяло, но е проявил своето смирение и благоговение към езика на Библията и истините, които тя ни дава. Към него се е присъединил и българският поет Петко Славейков. Може би г-н Пеев иска да угодничи на ББД, понеже беше включен в първата комисия за преработка на библейския текст. Въпрос на морал, а не на познаването на библейските езици. Като добър „библеист” и ”езиковед” за г-н Пеев е от значение произходът на думата, а не нейното значение. Какво да кажем за ново въведението „мирна” жертва”. Дълбоко съм убеден, че нито един вярващ човек не приема Христос като „мирна” жертва от някоя катастрофа по пътищата. Той е напълно убеден, че Христос е изкупителна жертва, която Бог принесе на Голгота за спасението на всички грешници. Очевидно г-н Пеев трябва да се замисли каква е неговата вяра, какво е неговото богословие и какъв пастир е? Що се отнася до неговото езикознание ще приведа подходящ пример. Аз употребих този пример в моята книга „Духът на заблудата” – как този дух работи в света и как работи в църквата и как мнозина в света и в църквата са негови жертви. Книгата излезе от печат в началото на януари и може да се намери в книжарница „Защо не?” на Първа евангелска църква ул. „Солунска” № 49, заедно с други мои книги. В книгата си споменавам примери как някои хора стават жертва на този заблудителен дух като правят грешки с промени на библейския текст, без да споменавам имена. Но тук ще спомена как и с какво показва г-н Пеев своите езикови познания? Когато се правеше не превод, а преработка за осъвременяване на ревизираното издание на Библията, г-н Пеев беше включен в комисията на ББД. Четем Битие 18:11 – „А Авраам и Сара бяха стари, в напреднала възраст; на Сара беше престанало обикновеното (обичайното) на жените”. За да направи библейския текст „по-съвременен”, „по-разбираем” и „по-модерен”, г-н Пеев е предложил – „на Сара беше спряла менструацията”!

Добре е г-н Пеев да има предвид, че медиците имат свой медицински език също и юристите, така е с езика на техниците, философите, даже и с езика на богословите. Но понякога, като г-н Пеев, човек в многото си знание се обърква...

Благодаря на Бога, че ми даде възможност чрез отговора до г-н Пеев да споделя с всички читатели важни истини, които са от полза за всички нас и ни предпазват от многото заблуди, с които се срещаме. Приемете моите сърдечни поздрави в името на нашия Господ, с искрена любов. Христо Куличев - kulichev@abv.bg

Януари 31, 2016
Христо КУЛИЧЕВ


facebook