Призив за гласуване

 Здравейте приятели,
на 5 октомври предстои изключително важен избор за страната ни. От това какво правителство ще се сформира след тази дата, зависи бъдещето на България.
 Последната една година сме свидетели на много бързо променяща се международна обстановка. От една страна надигане на войнстващия ислям, който буквално избива цели християнски семейства и комунизъм с имперски амбиции от друга.
 Вярвам, че Бог е на трона и Той контролира всичко “Кой ще е онзи, който казва нещо и то става, без да го е заповядал Господ?”.
 Вярвам, че в това време църквата има основна роля сред обществото.
 Вярвам, че молитвата променя много неща.
 Вярвам, че християните освен с молитва имат отговорността като граждани на Р България да отидат и да гласуват (без да продават гласа си) за партия, която не е антихристка в своята същност и не подкрепя исляма.
 Безотговорно е да се наричаш българин и да оставиш други (някой, който продава гласа си за 25 лв. или пришълците с автобусите) да решават съдбата на България.

 ПРИЯТЕЛИ, В НЕДЕЛЯ ОТМЕНЕТЕ НЕОТЛОЖНИТЕ СИ АНГАЖИМЕНТИ И БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ БЪЛГАРИ - ХРИСТИЯНИ КАТО ГЛАСУВАТЕ.
Ще завърша с думите на Божието слово: ”Блажен народът, чийто Господ е Бог!”.
Динко Георгиев


facebook