Възкресение Христово – великият ден

   Когато бях дете, не разбирах значението на словосъчетанията „великден”, „христосвоскресе” и „воистинувоскресе”, защото ги възприемах така, както ги чувах – като слети думи. Не разбирах също какво празнуваха хората на Великден и защо някои ходеха на църква. Едва когато повярвах в Бога, осъзнах истинската същност на празника Възкресение Христово и с какво този ден е велик.

   Ангелската вест към отишлите на гроба жени беше: „Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук, защото възкръсна...” (Матей 28:5-6). Неочакваната вест за празния гроб се разнесе бързо – на едни донесе голяма радост, а на други – ярост и злоба. Така е и до днес. Така и ще бъде...

   Божието слово ни разкрива две категории хора – вярващи и невярващи. По времето на Христос ги имаше, има ги и сега. За първите Възкресение е най-великият ден в човешката история, а за вторите – празникът е само повод за поредната пищна трапеза.

   Христос възкръсна в нетленно тяло, каквото ще имат всички Негови последователи, когато Той дойде, за да вземе Църквата Си (1 Солунци 4:14-17). Това е нашата голяма надежда, „защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).

   Животът на Исус беше съвършен пример за подражание. Той извърши само добри дела, защото дойде на земята, за да служи на хората и да даде живота Си откуп за тях (Филипяни 2:6-7). Затова апостол Павел се стремеше да Му подражава, нещо, което трябва да правим и ние (1 Коринтяни 11:1).

   Когато чуем празничния камбанен звън, нека да си спомним за Великото поръчение на Христос: „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз Съм с вас през, всичките дни до свършека на века” (Матей 28:19-20).

   Честито Възкресение Христово!

   

Тодор Ябълкаров

facebook