Семинарът в гр. Стара Загора

    На 22.09.2012 г. в Стара Загора се проведе семинарът "Намесата на Държавна сигурност в църквата по време на комунистическия режим в България и последствията от това след промените", който беше организиран от движение "Заедно за чиста църква". Присъстваха радетели за чистота в църквата от цялата страна. Говорители бяха п-р Христо Куличев, п-р Ангел Пилев и п-р Младен Младенов.

   Семинарът бе открит от председателя Динко Георгиев с кратко слово, в което бе подчертана визията на движението и целта на семинара. Участниците бяха приветствани от п-р Станислав Алексиев – секретар на Съюза на евангелските съборни църкви, п-р Делчо Атанасов – ЕСЦ Първомай, п-р Калоян Курдоманов – АРЦ София, Любомир Авджийски – "Младежка християнска коалиция" София, п-р Иво Койчев – АРЦ "Живот в слава" Стара Загора и Тодор Ябълкаров – секретар на движението "Заедно за чиста църква".

   П-р Христо Куличев изнесе два доклада, в които сподели вълнуващи моменти от своя живот на страдалец за Христос. Разказа за намесата на ДС в неговия личен живот и този на семейството му, за годините в затвора и интернирането в с. Ножарево. Призова вярващите винаги да отстояват истината и да са готови да платят цената за това, ако се наложи.

   П-р Ангел Пилев изнесе също два доклада, в които говори за структурата на Държавна сигурност, методите й на работа и тактиката й при вербуването на агентите. Жертвал е много време и труд, за да се запознае с хилядите страници от досиетата на пасторите-агенти. Представи много факти, чрез които доказа, че ДС е назначавала пасторите след сериозен предварителен подбор.

   В своя доклад п-р Младен Младенов описа начините, по които са се опитвали да го вербуват, неговият отказ и последвалата забрана да проповядва Божието слово, за интернирането му в с. Попово и уволнението му от Съюза на евнагелските петдесятни църкви. Разказът му беше много вълнуващ и емоционален, защото преживяното от него и семейството му е пример как християнинът трябва да устоява на гонения.

   Всички участници в семинара бяха потресени от нежеланието на пасторите-агенти да се покаят и да освободят ръководните постове, които заемат. В своето служене на двамата господари те са били лоялни и верни на дявола, а не на Бога.

   Семинарът завърши с увереността на всички участници, че бъдещето на църквата е в Божиите ръце и че тя е под Неговия контрол.

Тодор Ябълкаров
Секретар на "Заедно за чиста църква"

За видеото от семинара натиснете тук

facebook